WWW.kaagaard-thuesen.dk

 

 

 

Her har vi far (Jacob), han kan godt li' (grill) mad.

 

Børnene er brødrene Christian på 8 og Søren på 11. 

 

Her under er det mor Charlotte der "styre"

 

                                                     

 

Sommerferie 2009

 

 

 

 

 

 

 

Dette er Familien Kaagaard-Thuesens hjemmeside. 

 

 

Hvis du vil sende E-mails  til  en os, så brug:

charlotte@kaagaard-thuesen.dk

Jacob@kaagaard-thuesen.dk

søren@kaagaard-thuesen.dk